Dermatologia Dziecięca - archiwum chronologiczne

Wydawany od 2011 roku pierwszy na polskim rynku magazyn medyczny poświęcony tej specjalności, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Adresowany głównie do lekarzy pediatrów, dermatologów i alergologów

« Powrót do listy artykułów

Xanthogranuloma juvenile

nr 1 (07)/maj 2014

Xanthogranuloma juvenile

Słowa kluczowe: histiocytozy, xanthogranuloma, różnicowanie
Xanthogranuloma juvenile (JXG) jest dość często spotykaną jednostką chorobową, należącą do schorzeń komórek dendrytycznych i makrofagowych skóry. Najczęściej zmiany skórne obecne
są już przy urodzeniu lub pojawiają się we wczesnym dzieciństwie. Lokalizują się głównie na skórze głowy, pach, pachwin i częściach wyprostnych kończyn górnych i dolnych. Ze względu na różnorodny obraz kliniczny i histopatologiczny zmian, występuje wiele odmian xanthogranuloma.
Większość z nich nie wymaga postępowania terapeutycznego, gdyż wykwity skórne mają tendencję do samoograniczania się i ustępowania, rzadko z pozostawieniem zanikowej blizny.

Juvenile xanthogranuloma

Key words: histiocytosis, xanthogranuloma, differentiation
Juvenile xanthogranuloma (JXG) is non-rare disease, belonging to the over-production of macrophage and dendritic cells of the skin. Most skin lesions are present at birth or appear in early childhood. Localized mainly on the scalp, armpits, groin and extensor parts of upper and lower limbs. Because of the diverse clinical and histopathological changes, there are many varieties of xanthogranuloma.
Most of them do not require therapeutic intervention because lesions are benign and tend to self-limiting, rarely leaving atrophic scars.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku