Dermatologia Dziecięca - archiwum chronologiczne

Wydawany od 2011 roku pierwszy na polskim rynku magazyn medyczny poświęcony tej specjalności, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Adresowany głównie do lekarzy pediatrów, dermatologów i alergologów

« Powrót do listy artykułów

Zmiany skórne jako pierwszy objaw ostrej białaczki limfoblastycznej – opis przypadku

nr 1 (07)/maj 2014

Zmiany skórne jako pierwszy objaw ostrej białaczki limfoblastycznej – opis przypadku

Słowa kluczowe: ostra białaczka limfoblastyczna, aleukemiczna białaczka skóry
Autorzy przedstawiają przypadek 13-miesięcznego chłopca, u którego w okresie pełnego zdrowia wystąpiły zmiany skórne w okolicy lewego pośladka. Wynik badania histopatologicznego sugerował rozpoznanie białaczki limfoblastycznej.

Skin lesions as a first symptom of acute lymphoblastic leukemia – case report

Key words: acute limphoblastic leukemia, aleukemic leukemia cutis
Authors present the 13-month-old boy case. During the completely healthy time some skin lesions appeared on the left buttock. The result of histopathological examination suggested lymphoblastic leukemia.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku