Dermatologia Dziecięca - archiwum chronologiczne

Wydawany od 2011 roku pierwszy na polskim rynku magazyn medyczny poświęcony tej specjalności, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Adresowany głównie do lekarzy pediatrów, dermatologów i alergologów

« Powrót do listy artykułów

Wyprysk opryszczkowy w przebiegu AZS i alergii na pokarmy u 6-miesięcznego niemowlęcia

nr 1 (07)/maj 2014

Wyprysk opryszczkowy w przebiegu AZS i alergii na pokarmy u 6-miesięcznego niemowlęcia

Słowa kluczowe: wyprysk opryszczkowy, atopowe zapalenie skóry, alergia pokarmowa
W pracy przedstawiono przypadek niemowlęcia z wypryskiem opryszczkowym w przebiegu atopowego zapalenia skóry i alergii na pokarmy. Opisany przypadek potwierdza istnienie związku
pomiędzy AZS a ww. alergią.
Bardzo ważnym zagadnieniem w opiece nad dzieckiem z AZS jest ograniczanie występowania infekcji skóry. Ochrona przed nadkażeniami, zwłaszcza wirusem opryszczki, to zadanie rodziców i opiekunów, natomiast lekarz powinien przekazać im wszelkie niezbędne informacje dotyczące tego problemu.

Eczema herpeticum in atopic dermatitis and food allergy in a 6-month-old infant

Key words: eczema herpeticum, atopic dermatitis, food allergy
The paper presents a case of an infant with eczema herpeticum in atopic dermatitis and food allergy. Presented case confirms the relation between atopic dermatitis and above-mentioned allergy.
Very important problem in care of the child with atopic dermatitis is reducing the skin infection. Protection from superinfections, expecially herpes virus, is a parents and caregivers task. Physician should give them any essential informations about this problem.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku