Dermatologia Dziecięca - archiwum chronologiczne

Wydawany od 2011 roku pierwszy na polskim rynku magazyn medyczny poświęcony tej specjalności, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Adresowany głównie do lekarzy pediatrów, dermatologów i alergologów

« Powrót do listy artykułów

Świąd w chorobach dermatologicznych u dzieci - miniporadnik

Świąd w chorobach dermatologicznych u dzieci - miniporadnik

Streszczenie
Słowa kluczowe: świąd nieokreślony, bariera skórno-naskórkowa, emolienty, leczenie świądu, diagnostyka, świąd u dzieci
Świąd należy do najczęściej występujących objawów w praktyce dermatologicznej. Może pojawić się niezależnie od obecności klinicznie widocznych skórnych zmian chorobowych. U dzieci stanowi duży problem diagnostyczny i leczniczy. Długo trwający świąd obniża jakość życia pacjentów, dlatego bardzo ważne jest jak najszybsze wdrożenie odpowiedniej terapii. W codziennej praktyce lekarskiej do oceny klinicznej świądu stosowana jest skala VAS. W przypadku świądu skóry dziecka pierwszorzędną kwestią jest wykluczenie czynnika zakaźnego (np. świerzb, ospa wietrzna). Leczenie objawowe świądu o nieznanej etiologii obejmuje intensywną odbudowę bariery skórno-naskórkowej (pielęgnacja emolientami), stosowanie mokrych okładów z substancji przeciwzapalnych i chłodzących. Leczenie przeciwzapalne to miejscowe preparaty glikokortykosteroidowe bądź inhibitory kalcyneuryny, fototerapia oraz leki przeciwhistaminowe.
Bardzo ważne są odpowiednia edukacja pacjenta i profilaktyka.

Pruritus in pediatric dermatological diseases - mini guide

Summary
Key words: undefined pruritus, epidermal barrier, emollients, pruritus treatment, diagnosis, pruritus in children
Pruritus is one of the most common symptoms in dermatological practice. It can occur in patients presenting healthy looking skin. In the group of children pruritus is an important diagnostic and therapeutic problem. Long-lasting pruritus reduces the patients quality of life, so it is very important to quickly implement the appropriate therapy. In daily practice VAS (visual analog scale) scale is used for clinical evaluation of pruritus. In children itch infectious agent should be excluded at the very beginning of the diagnostic process (eg. scabies, lice, chicken pox). Symptomatic treatment includes intensive restoration of the skin barrier (by emollients), application of wet compresses with anti-inflammatory substances.
Topical treatment is based on steroids or calcineurin inhibitors, also phototherapy and antihistamines are used. Appropriate education of the patient and prevention are very important.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku