Dermatologia Dziecięca - archiwum chronologiczne

Wydawany od 2011 roku pierwszy na polskim rynku magazyn medyczny poświęcony tej specjalności, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Adresowany głównie do lekarzy pediatrów, dermatologów i alergologów

« Powrót do listy artykułów

Łuszczyca pospolita wieku dziecięcego - leczenie biologiczne etanerceptem

Łuszczyca pospolita wieku dziecięcego - leczenie biologiczne etanerceptem

Streszczenie
Słowa kluczowe: łuszczyca dziecięca, dzieci, leczenie, etanercept, dawki
Łuszczyca jest przewlekłą chorobą zapalną skóry występującą u około 2,5% populacji. Przypadki jej występowania u dzieci nie są rzadkie. U około 30-45% chorych pierwsze objawy łuszczycy pojawiły się przed osiągnięciem dorosłości. Choroba najczęściej ujawnia się w wieku młodzieńczym, jednak może wystąpić w każdej grupie wiekowej, włączając niemowlęta.
Etanercept należy do grupy leków biologicznych, które uzyskały pozwolenie na wprowadzenie do terapii u dzieci. Autorzy prezentują przegląd najważniejszych prac, opublikowanych do chwili obecnej, opisujących rezultaty leczenia przypadków łuszczycy pospolitej w populacji dzieci.

Psoriasis vulgaris in children - biological treatment with etanercept

Summary
Key words: childhood psoriasis, children, treatment, etanercept, doses
Psoriasis is a chronic inflammatory disease occuring in 2,5% of population. Psoriasis cases in children are not rare. In about 30-45% of patients first symptoms appeared before adulthood. The disease becomes manifest most often in youthful age, but it can occur in every age group, including newborns.
Etanercept is one of biological agents approved for use in children’s treatment. The authors present a review of most important papers published to date on treatment outcomes for psoriasis vulgaris in children.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku