Dermatologia Dziecięca - archiwum chronologiczne

Wydawany od 2011 roku pierwszy na polskim rynku magazyn medyczny poświęcony tej specjalności, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Adresowany głównie do lekarzy pediatrów, dermatologów i alergologów

« Powrót do listy artykułów

Marsz atopowy od AZS do astmy. Czy możliwa jest prewencja?

Marsz atopowy: od AZS do astmy. Czy możliwa jest prewencja?

Streszczenie
Słowa kluczowe: atopowe zapalenie skóry, rozpoznanie, terapia, emolienty
Atopowe zapalenie skóry (AZS) jest przewlekłą zapalną chorobą skóry, która charakteryzuje się okresami zaostrzeń i remisji klinicznych. Patogeneza choroby jest bardzo złożona, rozważa sie udział czynników genetycznych, immunologicznych i środowiskowych.
Rozpoznanie AZS stawiane jest na podstawie obrazu klinicznego i wymaga szerokiej znajomości obrazów klinicznych wielu chorób skóry oraz przeprowadzenia starannej diagnostyki różnicowej.
W terapii AZS podstawę stanowi stosowanie emolientów oraz miejscowych leków przeciwzapalnych. W opornych przypadkach konieczne jest włączenie leczenia ogólnego z zastosowaniem fototerapii lub cyklosporyny.

Atopic march: from AD to asthma. Is prevention possible?

Summary
Key words: atopic dermatitis, diagnosis, therapy, emollients
Atopic dermatitis (AD) is a chronic, inflammatory skin disease characterized by periods of exacerbations and clinical remissions.
Pathogenesis of the disease is very complex, genetic, immunological and environmental factors’ influence is considered.
Diagnosis of AD is based on clinical feature and requires a wide knowledge of clinical features of many skin diseases and differential diagnosis. The base of therapy in AD is usage of emollients and topical anti-inflammatory drugs. In refractory cases systemic treatment with phototherapy or cyclosporin is necessary.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku