Dermatologia Dziecięca - archiwum chronologiczne

Wydawany od 2011 roku pierwszy na polskim rynku magazyn medyczny poświęcony tej specjalności, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Adresowany głównie do lekarzy pediatrów, dermatologów i alergologów

« Powrót do listy artykułów

Pityriasis lichenoides et varioliformis acuta - opis przypadku

Pityriasis lichenoides et varioliformis acuta opis przypadku

Streszczenie
Słowa kluczowe: PLEVA, objawy kliniczne, antybiotyki
Pityriasis lichenoides et varioliformis acuta (PLEVA) jest przewlekłą chorobą o nieznanej etiologii. W dużej części przypadków występuje u dzieci i młodzieży. Rozpoznanie choroby, w typowych przypadkach, dokonywane jest na podstawie wywiadu i obrazu zmian skórnych. W leczeniu wykorzystuje się głównie antybiotyki, fototerapię oraz leczenie miejscowe.

Pityriasis lichenoides et varioliformis acuta case report

Summary
Key words: PLEVA, clinical presentation, antibiotics
PLEVA is a chronic disease of unknown etiology. PLEVA most often affects young children and adolescents. Diagnosis of PLEVA in typical cases is based on medical interview and skin presentation. The treatment commonly consist of antibiotics, phototherapy and topical treatment.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku