Dermatologia Dziecięca - archiwum chronologiczne

Wydawany od 2011 roku pierwszy na polskim rynku magazyn medyczny poświęcony tej specjalności, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Adresowany głównie do lekarzy pediatrów, dermatologów i alergologów

« Powrót do listy artykułów

Pokrzywka u dzieci

Pokrzywka u dzieci

Słowa kluczowe: pokrzywka, dzieci, przyczyny
Pokrzywka to niejednorodna grupa chorób, która charakteryzuje nagłe pojawianie się bąbli pokrzywkowych i/lub obrzęku naczynioruchowego w wyniku uwolnionych z komórki tucznej mediatorów, wśród których największa rolę odgrywa histamina.
Według rożnych źródeł częstość pokrzywki u dzieci wynosi 2,1-6,7% [1].

Urticaria in children

Key words: urticaria, children, causes
Urticaria is a heterogenous group of diseases characterized by the appearance of urticarial blisters and/or Quinke’s edema due to released from mast cells mediators, from among histamine plays the most important role.
According to sources the incidence of urticaria in children is 2.1-6.7% [1].

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku