Dermatologia Dziecięca - archiwum chronologiczne

Wydawany od 2011 roku pierwszy na polskim rynku magazyn medyczny poświęcony tej specjalności, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Adresowany głównie do lekarzy pediatrów, dermatologów i alergologów

« Powrót do listy artykułów

Autoimmunizacyjne choroby pęcherzowe wieku dziecięcego

Autoimmunizacyjne choroby pęcherzowe wieku dziecięcego

Słowa kluczowe: choroby pęcherzowe, autoprzeciwciała, histopatologia, immunopatologia
Autoimmunizacyjne choroby pęcherzowe (AchP) obejmują grupę chorób, w których rolę patogenetyczna odgrywają autoprzeciwciała skierowane przeciwko rożnym komponentom skory i błon śluzowych, powodując ich rozszczepienie na rożnych poziomach i tworzenie pęcherzy.
Są to schorzenia rzadkie w okresie dzieciństwa. Najczęściej występują u dzieci linijna IgA dermatoza pęcherzowa (LABD) oraz opryszczkowate zapalenie skóry. Jednak choroby z tej grupy zawsze należy brać pod uwagę w diagnostyce różnicowej zmian pęcherzowych u dzieci.
Dla ustalenia dokładnego rozpoznania niezbędne jest wykonanie badań histopatologicznych i immunopatologicznych.

Autoimmune blistering diseases in children

Key words: blistering disorders, autoantibodies, histopathology, immunopathology
Autoimmune blistering disorders (ABDs) comprise a series of conditions in which pathogenetic role play autoantibodies against various components of the skin and mucous membranes leading to cleavage of the skin at various levels and blister formation. ABDs are rare diseases of childhood.
The most common of them are linear IgA bullous dermatosis (LABD) and dermatitis herpetiformis. However, we should always consider them in the differential diagnosis of bullous skin lesions in children.
In order to make a correct diagnosis some additional tests such as histolopathology and immunopathology are necessary.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku