Dermatologia Dziecięca - archiwum chronologiczne

Wydawany od 2011 roku pierwszy na polskim rynku magazyn medyczny poświęcony tej specjalności, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Adresowany głównie do lekarzy pediatrów, dermatologów i alergologów

« Powrót do listy artykułów

Trądzik noworodkowy i niemowlęcy

Trądzik noworodkowy i niemowlęcy

Słowa kluczowe: trądzik noworodkowy, trądzik niemowlęcy, terapia
Trądzik noworodkowy jest samoograniczającą się dermatoza występującą u 20% zdrowych noworodków. U większości dzieci nie wymaga intensywnego leczenia. Natomiast trądzik niemowlęcy może przybierać ciężkie postacie i być zapowiedzią zaburzeń hormonalnych.

Acne neonatorum and infantum

Key words: acne neonatorum, acne infantum, treatment
Acne neonatorum is a self-limiting dermatosis occuring in 20% of healthy newborns. In most children it do not requires on intensive treatment. Ance infantum can take acute forms and be a forecast of hormonal dysfunctions.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku