Dermatologia Dziecięca - archiwum chronologiczne

Wydawany od 2011 roku pierwszy na polskim rynku magazyn medyczny poświęcony tej specjalności, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Adresowany głównie do lekarzy pediatrów, dermatologów i alergologów

« Powrót do listy artykułów

Zapalenie skórno-mięśniowe u dzieci

Zapalenie skórno-mięśniowe u dzieci
Streszczenie
Słowa kluczowe: grudki Gottrona, zapalenie mięśni, autoprzeciwciała
Dziecięca postać zapalenia skórno-mięśniowego jest rzadkim schorzeniem, jednak objawy skórne są charakterystyczne. Występuje duża różnorodność w stopniu nasilenia choroby, od łagodnych zmian skórnych po trudności ze wstawaniem i połykaniem pokarmów. W odróżnieniu od zapalenia skórno-mięśniowego u osób dorosłych częściej mamy do czynienia z ostrym i gwałtownym przebiegiem, a także uszkodzeniem naczyń. Dotychczas nie ustalono jednoznacznych wytycznych odnośnie do leczenia i postępowania terapeutycznego w przypadku tej jednostki chorobowej.

Juvenile dermatomyositis
Summary
Key words: Gottron’s papules, myositis, autoimmune antibodies
Juvenile dermatomyositis (JDM) is a rare disease but skin lesions are characteristic. Patients with JDM have varying symptoms. They range from mild skin lesions to difficulty with getting up or swallowing. In contrast to adults with dermatomyositis, children with JDM are more like to have acute course of disease and often we can observe vasculopathic process. There is no clear and international approach for treatment.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku