Dermatologia Dziecięca - archiwum chronologiczne

Wydawany od 2011 roku pierwszy na polskim rynku magazyn medyczny poświęcony tej specjalności, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Adresowany głównie do lekarzy pediatrów, dermatologów i alergologów

« Powrót do listy artykułów

Łojotokowe zapalenie skóry – postać niemowlęca

Łojotokowe zapalenie skóry – postać niemowlęca
Streszczenie
Słowa kluczowe: noworodki, niemowlęta, łojotokowe zapalenie skóry, etiopatogeneza, obraz kliniczny, różnicowanie, leczenie
Łojotokowe zapalenie skóry może występować u noworodków, niemowląt, dzieci starszych i osób dorosłych. Największą zapadalność obserwuje się w dwóch grupach wiekowych: u niemowląt i osób dorosłych. W każdej grupie wiekowej zmiany chorobowe przybierają inną postać i dlatego wymagają wnikliwej diagnostyki i odpowiednio dobranego leczenia.

Seborrheic dermatitis – infant form
Summary
Key words: newborns, infants, seborrheic dermatitis, etiopathogenesis, clinical picture, differential diagnosis, treatment
Seborrheic dermatitis can occur in newborns, infants, older children and adults. The highest incidence is in two age groups: in infants and adults. In each age group lesions take on a different form and therefore require a rigorous diagnosis and properly selected treatment.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku