Dermatologia Dziecięca - archiwum chronologiczne

Wydawany od 2011 roku pierwszy na polskim rynku magazyn medyczny poświęcony tej specjalności, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Adresowany głównie do lekarzy pediatrów, dermatologów i alergologów

« Powrót do listy artykułów

Wybrane choroby wysypkowe wieku dziecięcego – diagnostyka i postępowanie

Wybrane choroby wysypkowe wieku dziecięcego – diagnostyka i postępowanie
Streszczenie
Słowa kluczowe: wysypki, choroby wirusowe, zmiany polekowe, wysypki u dzieci, diagnostyka, postępowanie
Choroby wysypkowe są jednymi z bardzo częstych dolegliwości wieku dziecięcego. Etiopatogeneza tych schorzeń jest zróżnicowana, a obraz kliniczny może sprawiać znaczne trudności diagnostyczne. Znajomość charakterystyki zmian oraz ich lokalizacji, w połączeniu z dokładnym wywiadem chorobowym, pozwala na postawienie trafnej diagnozy w większości przypadków. W artykule przedstawiono obraz kliniczny oraz postępowanie terapeutyczne w zakresie wybranych chorób wysypkowych.

Selected exanthaematous diseases in children – diagnostics and managing
Summary
Key words: rashes, viral diseases, drug-inducted skin lesions, rashes in children, diagnosis, treatement
Exanthaematous diseases are the most common children ailments in everyday practice. The etiopathogenesis of these diseases is varied, and clinical diagnosis can be difficult. Knowledge of the characteristics of the skin leasions, their location, in conjunction with a detailed medical history allows to perform accurate diagnosis in most cases. The article presents the clinical and therapeutic management of the range of selected rashes diseases.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku