Dermatologia Dziecięca - archiwum chronologiczne

Wydawany od 2011 roku pierwszy na polskim rynku magazyn medyczny poświęcony tej specjalności, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Adresowany głównie do lekarzy pediatrów, dermatologów i alergologów

« Powrót do listy artykułów

Motyl i łuszczyca: izomorficzny odczyn na tymczasowy tatuaż z „czarnej henny”

Motyl i łuszczyca. Izomorficzny odczyn na tymczasowy tatuaż z „czarnej henny”
Streszczenie
Słowa kluczowe: tatuaż, tatuaż tymczasowy, łuszczyca indukowana tatua żem, objaw Koebnera
Praca opisuje przypadek 9,5-letniej dziewczynki, której pierwszy wysiew zmian skórnych nastąpił po wykonaniu na skórze lewego ramienia tymczasowego, zmywalnego tatuażu z „czarnej henny”. Do podstawowych czynników wyzwalających łuszczycę należą infekcje, stresy i urazy. Objaw Koebnera po raz pierwszy został opisany w 1877 roku u pacjenta z łuszczycą w aktywnej fazie.

Butterfly and psoriasis. Isomorphic response to a temporary tattoo of "black henna"
Summary
Key words: tattoo, tattoo-induced psoriasis, temporary tattoo, Koebner phenomenon
We report the casus of 9,5-year-old girl whose first sowing of the lesions occured after she did the temporary, washable tattoo on the skin of the left arm. It was black henna tattoo. The primary factors that trigger psoriasis include infections, stress and trauma. Koebner phenomenon was first described in 1877 in a patient with psoriasis in the active phase.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku