Dermatologia Dziecięca - archiwum chronologiczne

Wydawany od 2011 roku pierwszy na polskim rynku magazyn medyczny poświęcony tej specjalności, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Adresowany głównie do lekarzy pediatrów, dermatologów i alergologów

« Powrót do listy artykułów

Wrodzony zanik skóry opis przypadku

Wrodzony zanik skóry – opis przypadku
Streszczenie
Słowa kluczowe: wrodzony zanik skóry, dysplazja ektodermalna, malformacja, skóra owłosiona
Wrodzony zanik skóry to zaburzenie rozwoju ektodermy, najczęściej występujące jako zmiana izolowana. Rodzice zgłosili się ze zdrowym 14-miesięcznym dzieckiem do dermatologa z powodu zmiany na skórze owłosionej głowy utrzymującej się od urodzenia. Zmiana miała charakter owalnego ogniska wyłysienia ze scieńczeniem skóry i wianuszkiem włosów wokół. Na podstawie obrazu klinicznego i dermatoskopowego rozpoznano wrodzony zanik skóry.

Aplasia cutis congenita – case report
Summary
Key words: aplasia cutis congenita, acc, ectodermal dysplasia, scalp defect
Aplasia cutis congenita is an ectodermal malformation.
Aplasia cutis conegnita usually is a single, isolated lesion. Parents of a healthy 14-months-old child visited dermatologist due to a lesion on the scalp that persisted since birth.
The lesion was a round shaped area of alopecia with thinned skin and radially arranged hair shafts at margins. Aplasia cutis congenita was diagnosed based on clinical and dermatoscopic features.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku