Dermatologia Dziecięca - archiwum chronologiczne

Wydawany od 2011 roku pierwszy na polskim rynku magazyn medyczny poświęcony tej specjalności, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Adresowany głównie do lekarzy pediatrów, dermatologów i alergologów

« Powrót do listy artykułów

Guzy i malformacje: wrodzone anomalie naczyniowe u dzieci (1)

Guzy i malformacje: wrodzone anomalie naczyniowe u dzieci (1)
Streszczenie
Słowa kluczowe: naczyniak wczesnodziecięcy, naczyniaki NICH i RICH, guzy naczyniowe nabyte, malformacje naczyniowe
Anomalie naczyniowe są częstymi zmianami wyst ępującymi u dzieci – prawie 100% to zaburzenia wrodzone. Zgodnie z obowiązującą klasyfikacją International Society for the Study of Vascular Anomalies (ISSVA) z 2014 roku, anomalie naczyniowe dzieli się na dwie główne grupy: guzy naczyniowe i malformacje. Większość guzów naczyniowych to naczyniaki wczesnodziecięce (infantile hemangiomas), które ulegają inwolucji z pozostawieniem blizny, teleangiektazji lub naddatku skórnego. Niektóre naczyniaki wrodzone (Congenital hemangiomas) nie ulegają inwolucji – NICH (non-involuted congenital hemangiomas).
Malformacje naczyniowe nigdy nie zanikają, mogą ulegać hiperplazji lub guzkowemu przerostowi.

Vascular tumours and malformations: in-born vascular anomalies in children (1)
Summary
Key words: infantile haemangioma, non-involuted congenital hemangiomas (NICH), rapidly involuted congenital haemangioma, acquired vascular tumours, vascular malformations
Vascular anomalies are the often abnormalities in children children. Almost 100% of them are the congenital ones. According to the classification of International Society for the Study of Vascular Anomalies (ISSVA), from 2014, vascular anomalies are divided into two main groups: vascular tumours and malformations. The most of vascular tumours are the infantile haemangiomas which undergo to the involution, giving scars, teleagiectasies or extra skin. Some congenital haemangiomas – NICH (non-involuted congenital hemangiomas) don’t involute. Vascular malformations never disappear, they can undergo to hyperplasia or vascular nodules.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku