Dermatologia Dziecięca - archiwum chronologiczne

Wydawany od 2011 roku pierwszy na polskim rynku magazyn medyczny poświęcony tej specjalności, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Adresowany głównie do lekarzy pediatrów, dermatologów i alergologów

« Powrót do listy artykułów

Stosowanie kremów ochronnych z filtrami UV a synteza witaminy D

Stosowanie kremów ochronnych z filtrami UV a synteza witaminy D
Streszczenie
Słowa kluczowe: promieniowanie ultrafioletowe, witamina D, preparaty ochronne z filtrami, SPF (sun protection factor)
Niepożądane działanie promieniowania ultrafioletowego (ultraviolet radiation – UVR) obejmujące oparzenie skóry, uszkodzenie DNA, fotokarcynogenezę oraz przyspieszone starzenie się skóry jest dobrze udokumentowane. Równocześnie UVB odpowiedzialne jest za syntezę witaminy D, która odgrywa istotną rolę w organizmie ludzkim.
Znajomość szkodliwych efektów UVR sprawiła, że obecnie szeroko rekomendowane jest stosowanie kremów ochronnych. Ze względu na teoretyczną zdolność preparatów ochronnych do całkowitego hamowania syntezy witaminy D w naskórku powstała dyskusja w literaturze, czy ich stosowanie nie jest szkodliwe. W artykule przedstawiono przegląd piśmiennictwa na ten temat, rekomendując, na podstawie uzyskiwanych wyników badań, stosowanie kremów ochronnych.

Use of sunscreens with UV filters and vitamin D synthesis
Summary
Key words: ultraviolet radiation, vitamin D, sunscreens, sun protection factor
Harmful effects of ultraviolet radiation (UVR) including sunburns, DNA damage, photocancerogenesis and photoaging are well proven. Simultaneously UVB is strictly responsible for vitamin D synthesis, which occurred to play multiple important roles in human organism. Knowledge of harmful effects of UVR resulted in recommendation of sunscreens use. Theoretical ability of sunscreens to total inhibition of vitamin D synthesis in epidermis raised a wide discussion in literature whether sunscreen use can impost harmful effects on human health. In the article literature review on the subject is presented and strong recommendation on sunscreen use in everyday life is given.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku