Dermatologia Dziecięca - archiwum chronologiczne

Wydawany od 2011 roku pierwszy na polskim rynku magazyn medyczny poświęcony tej specjalności, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Adresowany głównie do lekarzy pediatrów, dermatologów i alergologów

« Powrót do listy artykułów

Drobnozarodnikowa grzybica skóry głowy - opis przypadków

Drobnozarodnikowa grzybica skóry głowy – opis przypadków
Streszczenie
Słowa kluczowe: grzybica drobnozarodnikowa, grzybica skóry, Microsporum canis, grzybica głowy, zoonozy
Przedstawiono dwa przypadki grzybicy drobnozarodnikowej umiejscowionej na skórze gładkiej i owłosionej u 5-letniego chłopca i jego 3-letniego brata. W wywiadzie odnotowano kontakt z chorym kotem. Pierwsze zmiany na skórze gładkiej u dzieci matka zauważyła po upływie miesiąca od tego zdarzenia. Włączono leczenie miejscowe, uzyskując okresową poprawę, przy czym w trakcie leczenia u starszego syna pojawiło się nowe ognisko na owłosionej skórze głowy. Badanie mikologiczne potwierdziło zakażenie Microsporum canis. Włączono leczenie systemowe terbinafiną oraz miejscowo cyklopiroksolaminą, osiągając ustąpienie zmian skórnych oraz stopniowy odrost włosów.

Dermatomycosis of the scalp – cases report
Summary
Key words: dermatomycosis, Microsporum canis, tinea capitis, zoonoses
There were presented two cases of tinea capitis in a 5-year-old boy and his 3-year-old brother. Before onset of the skin lesion boys came in contact with sick cat at a farm house. After a month, the mother noticed the first skin lesions on the skin in children. The topical antifungal treatment resulted in periodic improvement of skin status. During treatment in 5-year-old boy occured a lesion on the scalp. Mycological examination was performed to confirm Microsporum canis infection. The treatment with systemic and topical terbinafine, cyklopiroxolamine was introduced obtaining an improvement in the state of local and hair regrowth.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku