Dermatologia Dziecięca - archiwum chronologiczne

Wydawany od 2011 roku pierwszy na polskim rynku magazyn medyczny poświęcony tej specjalności, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Adresowany głównie do lekarzy pediatrów, dermatologów i alergologów

« Powrót do listy artykułów

Nadwrażliwość na kwas acetylosalicylowy u chłopca z nawracającymi pokrzywkami

Nadwrażliwość na kwas acetylosalicylowy u chłopca z nawracającymi pokrzywkami
Streszczenie
Słowa kluczowe: reakcje nadwrażliwości na leki, pokrzywka aspirynowa, nadwrażliwość na NLPZ, reakcje krzyżowe
W pracy przedstawiono chłopca z przewlekłą pokrzywką nawrotową. Zmiany skórne, niekiedy z obrzękiem naczynioruchowym, pojawiały się głównie w trakcie infekcji górnych i dolnych dróg oddechowych. Na podstawie dokładnie zebranego wywiadu, diagnostyki alergologicznej z próbą prowokacyjną rozpoznano nadwrażliwość na kwas acetylosalicylowy.

Hypersensitivity to acetylsalicylic acid in a boy with recurrent urticaria
Summary
Key words: drug hypersensitivity reactions, aspirin induced utricaria, hypersensitivity to NSAIDs, cross reactivity
This study presents a case report of the patient with recurrent urticaria and erythemic rash, sometimes with the angioedema, that usually have appeared during the respiratory tract infections. Thanks to interview, allergy diagnostics and provocation tests hypersensitivity to the acetylsalicylic acid was recognised.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku