Dermatologia Dziecięca - archiwum chronologiczne

Wydawany od 2011 roku pierwszy na polskim rynku magazyn medyczny poświęcony tej specjalności, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Adresowany głównie do lekarzy pediatrów, dermatologów i alergologów

« Powrót do listy artykułów

Łuszczyca u dziecka z zespołem Downa - trudności terapeutyczne

Łuszczyca u dziecka z zespołem Downa - trudności terapeutyczne
Streszczenie
Słowa kluczowe: łuszczyca zwykła, zespół Downa, leczenie, acytretyna
Łuszczyca u dzieci różni się od łuszczycy dorosłych obrazem klinicznym, przebiegiem, częstością występowania. Wielokrotnie sprawia duże trudności diagnostyczne i terapeutyczne. Łuszczyca występująca we wczesnym dzieciństwie wpływa negatywnie na rozwój dziecka oraz znacząco obniża jakość życia. Częstość występowania łuszczycy w ogólnej populacji wynosi 1–3%. Łuszczyca występująca u dzieci z zespołem Downa występuje statystycznie częściej, od 0,5% do 8% [1]. Cechuje się podobnym przebiegiem jak u dzieci zdrowych. Różnica polega na szybkim narastaniu hiperkeratotycznej łuski i występowaniu zmian łuszczycowych w nietypowych miejscach [2].

Psoriasis vulgaris in a child with Down syndrom – therapeutic difficulties
Summary
Key words: psoriasis vulgaris, Down syndrom, treatment, acitretin
Although children present with the same clinical subtypes of psoriasis seen in adults, lesions may differ in distribution and morphology, and their clinical symptoms, also prevalence may vary from those reported by adult patients. In many cases there are diagnostic and treatment difficulties. Early onset of psoriasis in childhood affects normal growth and decrease quality of life. Although psoriasis occurs worldwide, its prevalence varies considerably. Approximately 1–3% of the population is affected. The prevalence of psoraisis is statistically higher in children with Down syndrome and it varies from 0.5% to 8% [1]. The course of disease in children with Down syndrome is similar to generally healthy kids. Rapid and faster scalling also atypicall distribution of lesions are more common in patients with Down syndrom [2].

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku