Dermatologia Dziecięca - archiwum chronologiczne

Wydawany od 2011 roku pierwszy na polskim rynku magazyn medyczny poświęcony tej specjalności, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Adresowany głównie do lekarzy pediatrów, dermatologów i alergologów

« Powrót do listy artykułów

Guzy i malformacje wrodzone anomalie naczyniowe u dzieci (2)

Guzy i malformacje: wrodzone anomalie naczyniowe u dzieci (2)
Streszczenie
Słowa kluczowe: anomalie naczyniowe, malformacje naczyniowe, teleangiektazje
Anomalie naczyniowe są częstymi zmianami występującymi u dzieci – prawie 100% to zaburzenia wrodzone. Dzieli się je na dwie główne grupy: guzy naczyniowe i malformacje. Malformacje naczyniowe nigdy nie zanikają, mogą ulegać hiperplazji lub guzkowemu przerostowi.

Vascular tumours and malformations: in-born vascular anomalies in children (2)
Summary
Key words: vascular anomalies, vascular malformations, teleangiectasias
Vascular anomalies are the often abnormalities in children. Almost 100% of them are the congenital ones. Vascular anomalies are divided into two main groups: vascular tumours and malformations.
Vascular malformations never disappear, they can undergo to hyperplasia or vascular nodules.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku