Dermatologia Dziecięca - archiwum chronologiczne

Wydawany od 2011 roku pierwszy na polskim rynku magazyn medyczny poświęcony tej specjalności, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Adresowany głównie do lekarzy pediatrów, dermatologów i alergologów

« Powrót do listy artykułów

Pokrzywka barwnikowa u dzieci

Pokrzywka barwnikowa u dzieci

Słowa kluczowe: dzieci, pokrzywka barwnikowa, badanie histopatologiczne, tryptaza
Dość często w praktyce pediatrycznej i dermatologicznej spotykamy się z potrzebą zdiagnozowania choroby skóry, która pojawia się pod postacią barwnych wykwitów, najczęściej u niemowląt w dobrym stanie ogólnym. Po zebraniu wywiadu i wstępnym obejrzeniu pacjenta można wysunąć podejrzenie pokrzywki barwnikowej – jednej z odmian mastocytozy skórnej. Pokrzywka barwnikowa jest rzadką chorobą polegającą na nadmiernej proliferacji i gromadzeniu się mastocytów w skórze. Podstawę diagnostyki stanowią: badanie histopatologiczne wycinka skóry, morfologia krwi obwodowej i stężenie tryptazy w surowicy. U pacjentów bezobjawowych nie zaleca się żadnej terapii.

Urticaria pigmentosa in children

Key words: children, urticaria pigmentosa, histopathology, tryptase
In pediatric and dermatologic practise medical doctors have do deal quite often with a need for diagnosis of skin disease which occurs in a form of pigmented exanthems, mostly in infants in good general condition. After evaluating patient’s medical history and preliminary examination urticaria pigmentosa – one of cutaneous mastocytosis – can be considered. Urticaria pigmentosa is a rare disease involving the excessive proliferation of mast cells in skin. The basis of diagnosis include: histopathological examination of skin biopsy, peripheral blood cell counts and tryptase level in the blood serum. In asymptomatic patients no therapy is recommended.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku