Dermatologia Dziecięca - archiwum chronologiczne

Wydawany od 2011 roku pierwszy na polskim rynku magazyn medyczny poświęcony tej specjalności, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Adresowany głównie do lekarzy pediatrów, dermatologów i alergologów

« Powrót do listy artykułów

Fitofotodermatoza – opis przypadku

Fitofotodermatoza – opis przypadku

Słowa kluczowe: fitofotodermatoza, reakcja fototoksyczna, furokumaryny
Fitofotodermatoza jest nieimmunologiczną, fototoksyczną reakcją skórną, która pojawia się po kontakcie skóry z roślinami zawierającymi fotouczulające furokumaryny i po ekspozycji na słońce. U dzieci kontakt z takimi roślinami może być przypadkowy, np. w trakcie zabawy w ogrodzie. Typowy obraz kliniczny to ostro odgraniczone zmiany rumieniowe oraz pęcherzowe, tworzące dziwaczne wzory. Po ostrej fazie w obrębie zmian pojawia się hiperpigmentacja. W leczeniu stosuje się miejscowo glikokortykosteroidy, które szybko przynoszą ulgę. W różnicowaniu należy uwzględnić oparzenia słoneczne lub termiczne, reakcje polekowe i kontaktowe zapalenie skóry.

Phytophotodermatitis – case report

Key words: phytophotodermatitis, phototoxic reaction, furocumarins
Phytophotodermatitis is a nonimmunologic phototoxic cutaneous reaction occuring after contact with photosensitizing substances found in plants (furocumarins) typically implicated and activated following the exposure to sunlight. In children, contact with phototoxic plants can be accidental, when playing in gardens. Typically acute lesions present with irregular thematous areas and bullae with a sharp demarcation between lesions. After the acute phase, patients can develop hyperpigmentation of their skin. Topical corticosteroid application may help to alleviate patient discomfort. Sunburn and thermal burns, phototoxic drug reactions and contact dermatitis must be carefully taken into consideration during differential diagnosis.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku