Dermatologia Dziecięca - archiwum chronologiczne

Wydawany od 2011 roku pierwszy na polskim rynku magazyn medyczny poświęcony tej specjalności, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Adresowany głównie do lekarzy pediatrów, dermatologów i alergologów

« Powrót do listy artykułów

Zapalenie dziąseł potencjalne wczesne kryterium diagnostyczne ostrej białaczki szpikowej – opis przypadku

Zapalenie dziąseł jako potencjalne wczesne kryterium diagnostyczne ostrej białaczki szpikowej – opis przypadku

Słowa kluczowe: ostra białaczka szpikowa, zapalenie dziąseł, zaburzenia hematologiczne
Autorzy przedstawiają opis ostrej białaczki szpikowej (M3) u 16-letniego chłopca, który zgłosił się do Zakładu Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia WUM, skarżąc się na ból i obrzęk dziąseł, znaczne osłabienie i podwyższoną temperaturę ciała trwające od 2 tygodni. Badanie zewnątrzustne wykazało znaczący przerost tkanek dziąseł, które uniemożliwiały prawidłowe żucie (powierzchnie żujące i boczne zębów były częściowo pokryte przerośniętym, żywoczerwonym dziąsłem). Pacjent został natychmiast skierowany na pilne badanie morfologii krwi obwodowej.
Wyniki znacznie odbiegały od normy. Mimo natychmiastowego skierowania do Kliniki Pediatrii, Hematologii i Onkologii, pacjent zmarł 3 dni później. Przedstawiony przypadek potwierdza konieczność kształcenia lekarzy dentystów i lekarzy ogólnych w zakresie powiązań występujących pomiędzy stomatologią a medycyną ogólną oraz wskazuje, że zmiany w obrębie błony śluzowej jamy ustnej mogą być wczesnym kryterium diagnostycznym ostrej białaczki szpikowej.

Gingivitis as a potential early diagnostic criteria of acute myeloblastic leukemia – case report

Key words: acute myeloblastic leukemia, gingivitis, hematological disorders
Authors present the case of the acute myeloblastic leukemia (M3) in 16-year-old male patient, who admitted to the Department of Periodontology and Oral Medicine after 2 weeks of complaining from the gingival pain and swellness. According to the anamnesis, systemic symptoms appeared (raised temperature, weakness). Clinical examination revealed significant overgrowth of gingival tissues, which was impairing proper chewing (occlusal surfaces of lateral teeth were partially covered with swollen tissue). Patient was immediately sent for the urgent laboratory examination, and returned two hours later with the results, which revealed significant abnormalities in the morphology of the peripheral blood. Despite immediate referral to the Clinic of Pediatrics, Hematology and Oncology, patient passed away 3 days later. Presented case proves the necessity of the education of the dentists and general physicians in the subject of periomedicine.
Bigger attention should be put on the teaching of the symptoms of systemic diseases on the oral mucous membrane.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku