Dermatologia Dziecięca - archiwum chronologiczne

Wydawany od 2011 roku pierwszy na polskim rynku magazyn medyczny poświęcony tej specjalności, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Adresowany głównie do lekarzy pediatrów, dermatologów i alergologów

« Powrót do listy artykułów

Ocena bezpieczeństwa kosmetyków dla dzieci

Ocena bezpieczeństwa kosmetyków dla dzieci

Słowa kluczowe: ocena bezpieczeństwa, kosmetyki dla dzieci, skóra dorosłych vs skóra dzieci
Ocena bezpieczeństwa stosowania produktów kosmetycznych, zgodnie z obowiązującą legislacją europejską, jest obowiązkiem każdego podmiotu wprowadzającego kosmetyki do obrotu. Dzieci w wieku poniżej 3 lat uznawane są za grupę szczególnego ryzyka, jednak w praktyce nie ma obecnie wypracowywanego schematu specyficznego podejścia do oceny kosmetyków stosowanych przez najmłodszych konsumentów. Artykuł jest przeglądem dostępnej wiedzy w zakresie warunków narażenia dzieci < 3 lat, przedstawia podstawowe trudności w prowadzeniu oceny ryzyka, a także stanowisko organów doradczych Komisji Europejskiej odpowiedzialnych za wytyczne do oceny bezpieczeństwa.

Safety assessment of cosmetic products for children

Key words: safety assessment, cosmetics for children, adult skin versus children’ skin
According to current European legislation, cosmetics products intended for children should undergo a more detailed safety assessment than is required for general population. Children < 3 years old are considered as a group with a higher health risk, however there are no detailed specific guidelines for safety assessment in that cases. The paper represents the basic difficulties in safety assessment of baby products, the actual knowledge about the exposure conditions for children < 3 years old and also the statement of SCCS Committee (the advisory body in the EC) responsible for the safety assessment guidelines.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku