Dermatologia Dziecięca - archiwum chronologiczne

Wydawany od 2011 roku pierwszy na polskim rynku magazyn medyczny poświęcony tej specjalności, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Adresowany głównie do lekarzy pediatrów, dermatologów i alergologów

« Powrót do listy artykułów

Atopowe zapalenie skóry typu niemowlęcego – aspekty praktyczne

Atopowe zapalenie skóry typu niemowlęcego – aspekty praktyczne

Słowa kluczowe: dzieci, atopowe zapalenie skóry, leczenie i profilaktyka, emolienty
Atopowe zapalenie skóry jest bardzo częstą dermatozą występującą u dzieci. Charakteryzuje się upośledzoną funkcją barierową skóry. Wymaga nie tylko leczenia, lecz także długotrwałej profilaktyki, w której wiodącą rolę odgrywają emolienty.

Atopic dermatitis in infant – practical aspects

Key words: children, atopic dermatitis, treatment and prevention, role of emollients
Atopic dermatitis is very common dermatosis occursing in children. It is characterized by impaired barrier function of the skin. It requires not only treatment but also long-term pevention, in which the emollients play the leading role.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku