Dermatologia Dziecięca - archiwum chronologiczne

Wydawany od 2011 roku pierwszy na polskim rynku magazyn medyczny poświęcony tej specjalności, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Adresowany głównie do lekarzy pediatrów, dermatologów i alergologów

« Powrót do listy artykułów

Mastocytoma z objawami ogólnymi u niemowlęcia leczona operacyjnie

Mastocytoma z objawami ogólnymi u niemowlęcia leczona operacyjnie

Słowa kluczowe: mastocytoma, pediatria, leczenie operacyjne
Mastocytoza (ang. mastocytosis) obejmuje grupę heterogennych schorzeń, u podłoża których obserwuje się nadmierną proliferację mastocytów i ich nagromadzenie w różnych tkankach i narządach. Z obserwacji wynika, że organem najczęściej zajętym przez proces chorobowy jest skóra. Rozpoznanie skórnej postaci mastocytozy (ang. cutaneous mastocytosis – CM) jest niezwykle trudne. Kierując się aktualnymi międzynarodowymi zaleceniami, należy pamiętać, że rozpoznanie CM jest zawsze rozpoznaniem wstępnym.
Tym samym, aby je potwierdzić, musimy przede wszystkim wszelkimi dostępnymi metodami diagnostycznymi wyeliminować inne podłoże dermatozy, wykluczając także choroby, na skutek których dochodzi do wtórnego nagromadzenia mastocytów w skórze w odpowiedzi na toczący się proces zapalny. Ze względu na trudności diagnostyczne skórna postać mastocytozy bywa rozpoznawana w wieku dorosłym mimo stosunkowo częstszego występowania w populacji dziecięcej. Podaje się, że ok. 15% przypadków ma charakter wrodzony. Natomiast rzadko obserwuje się występowanie rodzinne. W artykule autorzy przedstawiają przypadek 4-miesięcznego chłopca z rozpoznaną mastocytozą – podtypem skórnej postaci mastocytozy; jako u pierwszego pacjenta w Polsce podjęto się u niego operacyjnego usunięcia zmiany.

Surgical resection of a cutaneous mastocytoma with systematic symptoms in infant case

Key words: amastocytoma, pediatric, surgical procedure
Mastocytosis is a heterogeneous group of disorders, related to excess mast cells proliferation and their accumulation in various tissues and organs. It has been observed that skin is the organ which is involved the most often [1]. Cutaneous mastocytosis is very difficult to diagnose. A big variety of skin diseases are recognized every day in pediatric patients. Having that in mind, the current international guidelines stress that diagnosis of cutaneous mastocytosis is only an initial one. Any other cause of dermatosis ought to be eliminated by all possible diagnostic methods to confirm the final diagnosis. It also involves exclusion of all the disorders connected with secondary mast cell accumulation – caused by ongoing inflammation [2]. Because of the complexion of the diagnosis of cutaneous mastocytosis is sometimes recognized in adulthood, but still the biggest number of cases is diagnosed in children [5]. 15% of all cases are congenital and it is hardly ever hereditary [2]. In this report authors would like to present a case of 4-month-old male infant with mastocytoma – subtype of cutaneous mastocytosis. This child was the first case in Poland cured by means of surgical procedure.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku