Dermatologia Dziecięca - archiwum chronologiczne

Wydawany od 2011 roku pierwszy na polskim rynku magazyn medyczny poświęcony tej specjalności, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Adresowany głównie do lekarzy pediatrów, dermatologów i alergologów

« Powrót do listy artykułów

Liszajec nadal aktualny problem diagnostyczny i terapeutyczny

Liszajec – nadal aktualny problem diagnostyczny i terapeutyczny

Słowa kluczowe: liszajec zakaźny, choroby bakteryjne dzieci, gronkowce, paciorkowce, dysbioza skóry
Liszajec zakaźny jest powierzchownym zakażeniem skóry wywoływanym przez bakterie z grupy gronkowców i paciorkowców. Należy do najczęstszych chorób bakteryjnych występujących u dzieci. Dysbioza powierzchni skóry stanowi istotny czynniki przyczynowy w rozwoju infekcji. Stopień nasilenia objawów zależy od typu mikroorganizmu oraz miejsca inwazji. Wyróżnia się dwie odmiany liszajca zakaźnego: pęcherzową i niepęcherzową. W leczeniu znajdują zastosowanie miejscowe i ogólne preparaty antybiotyków, a pomocniczo – środki antyseptyczne. Istotnym elementem wspomagającym leczenie jest przestrzeganie zasad higieny.

Impetigo – still actual diagnostic and therapeutic problem

Key words: impetigo contagiosa, bacterial infections in childhood, Staphylococcus, Streptococcus, dysbiosis of the skin
Impetigo contagiosa is a superficial infection of the skin caused by bacteria, mainly staphylococcus and Streptococcus. It belongs to the most common bacterial infection of the childchood. Dysbiosis of the skin plays essential role in the progression of the infection. Exacerbation of the disease depends on the type of microorganism and location of the infection. We can distinguish two types of impetigo contagiosa – bullous and nonbullous form. The disease is treated with topical or systemic antibiotics, supportively disinfectants. Helpful for treatment is also proper hygiene.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku