Dermatologia Dziecięca - archiwum chronologiczne

Wydawany od 2011 roku pierwszy na polskim rynku magazyn medyczny poświęcony tej specjalności, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Adresowany głównie do lekarzy pediatrów, dermatologów i alergologów

« Powrót do listy artykułów

Miejscowe glikokortykosteroidy w chorobach dermatologicznych u dzieci

Miejscowe glikokortykosteroidy w chorobach dermatologicznych u dzieci

Słowa kluczowe: miejscowe glikokortykosteroidy, dermatozy dziecięce, siła działania, działania niepożądane, niewydolność nadnerczy
Glikokortykosteroidy miejscowe to najczęściej stosowane leki przeciwzapalne w dermatologii. Jest to bardzo złożona i różnorodna grupa pod względem budowy, modyfikacji, podłoża i siły działania. Ich właściwe wykorzystanie łączy korzyści wynikające z ich wielokierunkowego działania przy jednoczesnym ograniczeniu działań niepożądanych. Należy pamiętać, że glikokortykosteroidy nie leczą przyczyny, a tylko objawy stanu zapalnego skóry oraz sprzyjają rozwojowi infekcji bakteryjnych, grzybicznych, wirusowych czy pasożytniczych. Dermatolodzy zwracają uwagę na częsty problem niewłaściwego wykorzystania glikokortykosteroidów miejscowych.
W pracy omówiono glikokortykosteroidy miejscowe średnio silne i silne, które mogą być bezpiecznie i skutecznie stosowane w grupie dziecięcej. Należą do nich 17-maślan hydrokortyzonu i aceponian metyloprednizolonu.

Topical glucocorticosteroids in dermatoses in children

Key words: topical glucocortiocosteroids, dermatoses in children, potency, adverse effects, adrenal suppression
Topical glucocorticosteroids are the most common used anti-inflammatory drugs in dermatology. It is a very complex and diverse group in terms of molecule structure, modification, vehicle and potency. Their proper use combines the benefits of their action, efficacy and safety profiles minimizing the side effects. It is important to remember glucocorticosteroids do not cure the cause, but eliminate only symptoms of skin inflammation and promote the development of bacterial, fungal, viral or parasitic infections. Dermatologists point out the problem of inappropriate use of local glucocorticosteroids. This article describes potent and mid-strength topical glucocorticosteroids that can be safely and effectively used in pediatric patients. They include hydrocortisone 17-butyrate and methylprednisolone aceponate.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku