Dermatologia Dziecięca - archiwum chronologiczne

Wydawany od 2011 roku pierwszy na polskim rynku magazyn medyczny poświęcony tej specjalności, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Adresowany głównie do lekarzy pediatrów, dermatologów i alergologów

« Powrót do listy artykułów

Nietrzymanie barwnika

Nietrzymanie barwnika

Słowa kluczowe: dzieci, linie Blaschko, nietrzymanie barwnika
Nietrzymanie barwnika to rzadka genodermatoza ujawniająca się w życiu płodowym lub w pierwszych tygodniach życia. Dominuje zajęcie skóry, ale występują także defekty ogólnoustrojowe.
Choroba przebiega w kilku stadiach z charakterystycznym dla nich obrazem klinicznym, histopatologicznym, a także diagnostyką różnicową. Leczenia wymaga tylko etap zapalny – stadium pęcherzowe.

Incontinenia pigmenti

Key words: children, Blaschko’s lines, incontinenia pigmenti
Incontinentia pigmenti is a rare genodermatosis which appears in fetal stage, infancy or earlychildhood. It affects the skin and other body systems. Course of disease has few stages with characteristic skin clinical, histopatological features and differential diagnosis. Only inflammatory stage with blistering rash requires treatment.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku