Dermatologia Dziecięca - archiwum chronologiczne

Wydawany od 2011 roku pierwszy na polskim rynku magazyn medyczny poświęcony tej specjalności, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Adresowany głównie do lekarzy pediatrów, dermatologów i alergologów

« Powrót do listy artykułów

Kerion – nadal aktualny problem. Opis przypadku

Kerion – nadal aktualny problem. Opis przypadku

Słowa kluczowe: kerion, zakażenia grzybicze, grzyby zoofilne, grzybica owłosionej skóry głowy
Kerion jest przejawem silnego odczynu zapalnego w przebiegu zakażenia grzybami zoofilnymi. Dotyczy przede wszystkim populacji dziecięcej, a wywoływany jest głównie przez zakażenia grzybami z rodzaju Trichophyton. Objawy kliniczne grzybic skóry owłosionej mogą przybierać różną formę, od zmian rumieniowo-złuszczających o niewielkim nasileniu stanu zapalnego do burzliwie przebiegających odczynów zapalnych.
W przypadku kerionu występują bolesność, rozmiękanie, sączenie wydzieliny surowiczo-ropnej, utrata włosów i powiększenie regionalnych węzłów chłonnych. Z uwagi na charakter kliniczny zmiany oraz odczyn ogólnoustrojowy kerion bywa mylony z ostrym zakażeniem gronkowcowym. W każdym przypadku podejrzenia grzybicy należy więc wykonać badanie mykologiczne.
Praca przedstawia przypadek głębokiej grzybicy owłosionej skóry głowy u 7-letniej dziewczynki leczonej wcześniej miejscowo mupirocyną i preparatami złuszczającymi, bez poprawy.

Kerion – still actual problem. Case report

Key words: kerion, fungal infections, zoonotic fungi, tinea capitis
Kerion is a manifestation of strong inflammation in the course of zoonotic fungal infections. It mostly concerns paediatric population and is caused by Trichophyton fungal infections. Clinical symptoms of tinea capitis may take different forms, from erythematous and exfoliating changes with mild inflammation to acute inflammations. In case of kerion soreness, malacia, filtration of seropurulent fluid, hair loss, and regional lymphadenopathy occur. Due to its clinical characteristics and systemic reaction kerion is sometimes misunderstood for acute staphylococcal infection. Mycological test should therefore be performed in every case of suspected fungal infection.
In this paper authors present a case of kerion on the scalp in 7-year-old girl previously treated with topical mupirocine and exfoliating preparations without any improvement.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku