Dermatologia Dziecięca - archiwum chronologiczne

Wydawany od 2011 roku pierwszy na polskim rynku magazyn medyczny poświęcony tej specjalności, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Adresowany głównie do lekarzy pediatrów, dermatologów i alergologów

« Powrót do listy artykułów

Twardzina młodzieńcza: postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne

Twardzina młodzieńcza: postępowanie diagnostyczne i terapeutyczne
Słowa kluczowe: choroby autoimmunologiczne, młodzieńcza twardzina ograniczona, młodzieńcza twardzina układowa, diagnostyka, leczenie
Twardzina młodzieńcza to zespół rzadko występujących chorób o podłożu autoimmunologicznym, w przebiegu których dochodzi do przewlekłego zapalenia skóry i tkanki podskórnej, prowadzących do włóknienia. U dzieci dominującą formą twardziny jest postać ograniczona (ponad 90%), pozostałe przypadki stanowią twardzinę układową, ciężką potencjalnie zagrażającą życiu jednostkę chorobową.
W artykule przedstawiono epidemiologię, objawy kliniczne, diagnostykę, aktualne opcje leczenia i następstwa twardziny u dzieci.

Juvenile scleroderma: diagnostics and therapy
Key words: autoimmune diseases, juvenile localized scleroderma, juvenile systemic sclerosis, diagnostics, treatment
Juvenile scleroderma is a group of rare autoimmune diseases where chronic inflammation within skin and subcutaneous tissues leads to fibrosis. The most common form of scleroderma in children is localized scleroderma (over 90%), the rest of cases encompasses systemic sclerosis, a severe and potentially life threatening disease.
In this review epidemiology, clinical features, diagnostics, current treatment options and outcomes of juvenile scleroderma were discussed.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku