Dermatologia Dziecięca - archiwum chronologiczne

Wydawany od 2011 roku pierwszy na polskim rynku magazyn medyczny poświęcony tej specjalności, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Adresowany głównie do lekarzy pediatrów, dermatologów i alergologów

« Powrót do listy artykułów

Powikłania ospy – przegląd piśmiennictwa

Powikłania ospy – przegląd piśmiennictwa
Słowa kluczowe: ospa wietrzna, powikłania ospy wietrznej, wirus ospy
Ospa jest częstą chorobą wirusową wieku dziecięcego. Jest to choroba wywołana wirusem HHV-3, który charakteryzuje się wysoką zaraźliwością. Najczęściej przebieg choroby jest łagodny i samoograniczający
się. Typowym objawem ospy jest wysypka pęcherzykowata, której może towarzyszyć osłabienie i gorączka. Najczęstszym powikłaniem jest nadkażenie bakteryjne zmian skórnych, przy czym możliwe są również powikłania okulistyczne i neurologiczne. Może dojść do rozwoju zagrażającego życiu zapalenia płuc, a w przypadku wystąpienia choroby u ciężarnych – do wad płodu. Leczenie choroby najczęściej jest objawowe, w ciężkich przypadkach zaleca się leczenie acyklowirem w formie doustnej. Do leczenia powikłań najczęściej zaleca się dożylne leczenie acyklowierm.

Chickenpox complications review
Key words: chickenpox, chickenpox complications, varicella zoster
Chickenpox is common viral infection which occurs in childhood. It is inducted by high contagious virus - HHV-3. Course of the disease is mild and self-limiting frequently. Typical symptoms of the varicella are vesicle rash with concomitant fever and weakness. The most common complication of the disease are bacterial infections of the skin lesions. More severe complication as ophthalmological and neurological are possible. Varicella pneumonia can be life threatening illness. If the symptoms of chickenpox occurred in pregnancy woman, the fetal sequel can be present. The treatment of the chickenpox often is only symptomatical, in more severe cases oral form of acyclowir can be prescri-bed. The varicella complications have to be treated with intravenous acyclowir if it possible.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku