Dermatologia Dziecięca - archiwum chronologiczne

Wydawany od 2011 roku pierwszy na polskim rynku magazyn medyczny poświęcony tej specjalności, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Adresowany głównie do lekarzy pediatrów, dermatologów i alergologów

« Powrót do listy artykułów

Liszajec zakaźny – studium przypadków

Liszajec zakaźny – studium przypadków
Słowa kluczowe: liszajec zakaźny, dzieci, antybiotyki, gronkowiec złocisty
Liszajec zakaźny jest częstą, szczególnie w środowisku dziecięcym, bakteryjną chorobą skóry. Do czynników etiologicznych należą bakterie Gram-dodatnie, najczęściej gronkowce (Staphylococcus
aureus) paciorkowce lub flora mieszana. Wyróżniamy postać pęcherzową oraz niepęcherzową liszajca zakaźnego. Rozpoznanie liszajca zakaźnego stawiane jest na podstawie obrazu klinicznego. Podstawą leczenia są antybiotyki. Antybiotyki miejscowe takie jak mupirocyna, kwas fusydowy, retapamulina są zalecane do leczenia liszajca zakaźnego niepęcherzowego w przypadkach gdy zmiany skórne są nieliczne i ograniczone. Antybiotyki doustne są leczeniem z wyboru u pacjentów z licznymi, rozległymi zmianami. W pracy przedstawiono 4 przypadki liszajca zakaźnego rozpoznanego u pacjentów konsultowanych w klinice autorów.

Contagious impetigo – the cases
Key words: contagious impetigo, children, antibioticks, Staphylococcus aureus
Impetigo is a frequent bacterial disease of the skin in the childrens. Etiological agents include Gram-positive bacteria, most often staphylococci (Staphylococcus aureus) streptococcus or mixed flora. Impetigo is divided into bullous impetigo and nonbullous impetigo. The diagnosis of impetigo is based on the clinical picture. The basis for treatment of impetigo are antibiotics. Local antibiotics such as mupirocin, fusidic acid, retapamulin are recommended for the treatment of impetigo in cases where skin lesions are limited. Oral antibiotics are the treatment of choice in patients with numerous, extensive lesions. The article presents 4 cases of impetigo identified in patients consulted in Department of Dermatology, Venerology and Allergology in Gdansk.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku