Dermatologia Dziecięca - archiwum chronologiczne

Wydawany od 2011 roku pierwszy na polskim rynku magazyn medyczny poświęcony tej specjalności, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Adresowany głównie do lekarzy pediatrów, dermatologów i alergologów

« Powrót do listy artykułów

Łupież czerwony mieszkowy u 9-letniej dziewczynki. Opis przypadku

Łupież czerwony mieszkowy u 9-letniej dziewczynki. Opis przypadku
Słowa kluczowe: łupież czerwony mieszkowy, typ młodzieńczy, opis przypadku, różnicowanie
Łupież czerwony mieszkowy – Pityriasis rubra pilaris (PRP) należy do grupy rzadkich, niejednorodnych chorób skóry. Charakteryzuje się występowaniem zmian rumieniowo–złuszczających koloru łososiowego zmianami rumieniowo–złuszczającymi się skórnymi, erytrodermii z rezerwami skóry niezmienionej oraz hiperkeratozą przymieszkową [5]. Choroba występuje w każdej grupie wiekowej, zarówno wśród dzieci, jak i dorosłych, równie często u kobiet, jak i u mężczyzn. Obserwuje się trzy szczyty zachorowań: w wieku 0–10 lat, 11–19 lat i 40–60 lat [8]. Z uwagi na wiek, przebieg choroby i lokalizację zmian wyróżnia się pięć typów łupieżu czerwonego mieszkowego według klasyfikacji Griffithsa oraz, niedawno opisany, typ szósty związany z zakażeniem wirusem HIV [1–3,10].
Przyczyna łupieżu czerwonego mieszkowego dotychczas nie została poznana. Przebieg zazwyczaj jest przewlekły: wielomiesięczny lub wieloletni. Postaci młodzieńcze mają tendencję do nawrotów. Rozpoznanie ustala się na podstawie obrazu klinicznego, wywiadu lekarskiego i badania histopatologicznego wycinka chorobowo zmienionej skóry. Z uwagi na charakter kliniczny i odczyn ogólnoustrojowy należy różnicować PRP z innymi dermatozami m.in. łuszczycą, atopowym zapaleniem skóry bądź erytokeratodermią variabilis. Leczenie PRP różni się w zależności od objawów i nasilenia zmian skórnych.
W artykule przedstawiono przypadek łupieżu czerwonego mieszkowego u 9–letniej dziewczynki.

9-year-old girl with pityriaris rubra pilaris – case report
Key words: pityriasis rubra pilaris, juvenile type, case report, differentiation
Pityriasis rubra pilaris (PRP) is a rare, heterogeneous skin disorder. PRP is characterized by redness and flaking of the skin, erythroderma interspersed with the islands of healthy skin and follicular hyperkeratosis.
It can appear in every age group, among adults as well as children. Three age groups in which the disease appears most often are observed: 0–10 y.o., 11–19 y.o. and 40–60 y.o. Due to the age, course of the disease and the localization of it, there are five types of the Pityriasis rubra pilaris (PRP) that can be distinguished by Griffith’s classification. Recently, the sixth type of this disease has been observed. It is connected to the HIV infection. Aetiology of PRP remains unknown. It’s occurs equally among women and men. It is usually chronic disease, but juvenile types have a tendency to relapse. Clinical features, case history and histopatological examination allow to confirm the appropriate diagnosis. PRP should be differentiated with other dermatosis e.g. psoriaris, atopic dermatitis or erythrokeratodermia variabilis. Treatment of PRP is not established and it depends on symptoms and the intensity of skin lesions.
We would like to present the case of a 9 year–old girl with pityriaris rubra pilaris.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku