Dermatologia Dziecięca - archiwum chronologiczne

Wydawany od 2011 roku pierwszy na polskim rynku magazyn medyczny poświęcony tej specjalności, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Adresowany głównie do lekarzy pediatrów, dermatologów i alergologów

« Powrót do listy artykułów

Atopowe zapalenie skóry u dzieci jako wrota zakażenia

Atopowe zapalenie skóry u dzieci jako wrota zakażenia
Słowa kluczowe: dzieci, atopowe zapalenie skóry, zliszajcowacenie, wyprysk opryszczkowy, mięczak zakaźny, brodawki wirusowe
Atopowe zapalenie skóry należy do najczęstszych chorób skóry u dzieci. Jest chorobą zapalną, przewlekłą lub przewlekle nawracającą, przebiegającą ze świądem. W jej etiopatogenezie istotną rolę odgrywają interakcje między genetycznie uwarunkowanymi zaburzeniami struktury i funkcji bariery naskórkowej, pierwotnej i adaptacyjnej odpowiedzi immunologicznej oraz zapalnej, a także czynnikami środowiskowymi. Dysfunkcja bariery naskórkowej ułatwia penetrację czynników infekcyjnych, stanowiąc wrota zakażenia dla określonych bakterii i wirusów.

Atopic dermatitis as a gateway to infection
Key words: children, atopic dermatitis, impetiginization, eczema herpeticum, contagious mollusc, virus warts
Atopic dermatitis is one of the most common skin diseases in children. It is inflammatory disease, chronic or chronically recurrent, with pruritus. The interactions between genetically determined disorers of the structure and function of the epidermal barrier, primary and adaptive immune and inflammatory response as well as environmental factors play an important role in etiopathogenesis. Dysfunction of the epidermal barrier facilitates the penetration of infectious agents, constituting the gates of infection for specific bacteria and viruses.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku