Dermatologia Dziecięca - archiwum chronologiczne

Wydawany od 2011 roku pierwszy na polskim rynku magazyn medyczny poświęcony tej specjalności, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Adresowany głównie do lekarzy pediatrów, dermatologów i alergologów

« Powrót do listy artykułów

Atypowy nowotwór Spitz – opis przypadku

Atypowy nowotwór Spitz – opis przypadku
Słowa kluczowe: atypowy nowotwór Spitz, nowotwory melanocytarne o niepewnym potencjale złośliwości, dermoskopia, dzieci
Atypowe nowotwory Spitz to heterogenna grupa wykwitów melanocytarnych o niepewnym potencjale złośliwości, stosunkowo rzadko rozpoznawanych w populacji dziecięcej. Autorzy przedstawiają przypadek dziewczynki, u której został rozpoznany atypowy nowotwór Spitz, wraz z krótką charakterystyką tej grupy nowotworów.

Atypical Spitz tumor – case report
Key words: atypical Spitz tumor, MELTUMP, dermoscopy, children
Atypical Spitz tumors comprise a heterogenous group of melanocytic tumors of uncertain malignant potential. These lesions are relatively rare in pediatric population. We present a case of 5-year-old patient diagnosed with atypical Spitz tumor, along with brief characteristics of these neoplasia.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku