Dermatologia Dziecięca - archiwum chronologiczne

Wydawany od 2011 roku pierwszy na polskim rynku magazyn medyczny poświęcony tej specjalności, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Adresowany głównie do lekarzy pediatrów, dermatologów i alergologów

« Powrót do listy artykułów

Atopowe zapalenie rogówki i spojówek w przebiegu zaostrzenia atopowego zapalenia skóry u 17-letniej pacjentki

Atopowe zapalenie rogówki i spojówek w przebiegu zaostrzenia atopowego zapalenia skóry u 17-letniej pacjentki

Słowa kluczowe: atopowe zapalenie rogówki i spojówki, atopowe zapalenie skóry, opis przypadku
Atopowe zapalenie rogówki i spojówki (AKC) jest poważnym schorzeniem powierzchni oka, które może wystąpić w przebiegu zaostrzenia atopowego zapalenia skóry. Rozpoznanie AKC stawiane jest w oparciu o objawy kliniczne i badanie przedmiotowe.
Zmiany zwykle dotyczą obydwu oczu. Podstawowy objaw to nasilony świąd obejmujący spojówki i powieki. Pacjenci zgłaszają też nasilone łzawienie, uczucie pieczenia, światłowstręt i zamglone widzenie. Często stwierdza się zmiany w obrębie powiek, w tym zmiany charakterystyczne dla AZS. W przebiegu AKC zawsze dochodzi do zajęcia spojówek; stwierdza się zwykle przekrwienie, obrzęk, a niekiedy plamki Trantasa-Hornera świadczące o nagromadzeniu komórek nabłonkowych i eozynofilii. Ciężkie zapalenie prowadzić może do bliznowacenia oraz przyrośnięcia spojówek do gałki ocznej. U 75% pacjentów z AKC dochodzi do powikłań rogówkowych. U pacjentów obserwuje się zwiększoną podatność na zakażenia oraz ryzyko rozwoju zaćmy podtorebkowej przedniej i podtorebkowej tylnej. Powikłaniem AKC może być odwarstwienie siatkówki. Zespół suchego oka występuje w 60-100% przypadków. W diagnostyce różnicowej należy uwzględnić m.in. wiosenne zapalenie spojówek, sezonowe alergiczne zapalenie spojówek, zapalenia spojówek o podłożu infekcyjnym, zapalenia przedniego odcinka błony naczyniowej oka oraz jaskrę. Leczenie AKC oparte jest na postępowaniu objawowym i zapobieganiu powikłaniom. Wymagane są regularne kontrole okulistyczne.

Atopic keratoconjuctivitis in the course of atopic dermatitis in a 17-year-old female patient

Key words: atopic keratoconjunctivitis, atopic dermatitis, case report
Atopic keratoconjunctivitis is severe ocular surface disease, can occur as a consequence of severe atopic dermatitis. The clinical presentation and phisical examination are the basement of appriopriate diagnosis. Usually the symptoms concern the both eyes. Mainly it causes severe itchtig of conjunctivae and eyelids. Patients complain about exessive tearing, burnig eyes, photophobia and blurred vision. They have associated atopic dermatitis, which often affects the eyelids. In addition patients have extensive conjunctivitis and limbal inflammation with Trantas-Horner dots. Conjunctivae’s cicatrization can be caused be severe AKC. About 75 % patients will have complications connected with cornea. They have more infections. Risk of cataract ‘s development is bigger than in healthy population. Severe complication is retinal detachment. About 60-100% patients have dry eye syndrome. Differential diagnosis includes spring conjunctivitis, sesonal conjunctivitis, infection conjunctivitis and glaucoma. AKC treatment is based on conservative treatment and prevention. Regular ophtalmic’s control are required.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku