Dermatologia Dziecięca - archiwum chronologiczne

Wydawany od 2011 roku pierwszy na polskim rynku magazyn medyczny poświęcony tej specjalności, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Adresowany głównie do lekarzy pediatrów, dermatologów i alergologów

« Powrót do listy artykułów

Mięczak zakaźny u dzieci – doświadczenia własne

Mięczak zakaźny u dzieci – doświadczenia własne
Słowa kluczowe: dzieci, mięczak zakaźny, atopowe zapalenie skóry, pływalnie, rozpoznanie różnicowe, zapobieganie, leczenie
Mięczak zakaźny jest wirusowym zakażeniem skóry i błon śluzowych, szczególnie często występującym u małych dzieci. Rozpoznanie mięczaka zakaźnego ustala się zwykle na podstawie obrazu klinicznego. Choroba ma zazwyczaj przebieg łagodny. Dostępnych jest wiele metod terapeutycznych. Metodę leczenia należy dostosować indywidualnie, z uwzględnieniem wieku pacjenta, stanu jego odporności oraz liczby i lokalizacji zmian skórnych.

Molluscum contagiosum – own experiences
Key words: children, molluscum contagiosum, atopic dermatitis, swimming-pools, different diagnosis, prevencion, treatment
Molluscum contagiosum is a common viral infection of the skin and mucous membranes, occuring especially often in children. Diagnosis of molluscum contagiosum is usually based on clinical picture. The disease is usually mild. There are many strategies. The metod of terapy should be individualized, considering the patient's age, status of immunity and number and location lesions.with brief characteristics of these neoplasia.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku