Dermatologia Dziecięca - archiwum chronologiczne

Wydawany od 2011 roku pierwszy na polskim rynku magazyn medyczny poświęcony tej specjalności, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Adresowany głównie do lekarzy pediatrów, dermatologów i alergologów

« Powrót do listy artykułów

Dermoskopia w chorobach zapalnych skóry u dzieci

Dermoskopia w chorobach zapalnych skóry u dzieci
Słowa kluczowe: Inflamoskopia, dermoskopia, choroby zapalne skóry, obrazowanie zmian skórnych u dzieci
Inflamoskopia jest metodą diagnostyczną umożliwiającą różnicowanie chorób zapalnych skóry u dzieci. Obrazowanie naczyń, łuski, mieszków włosowych, koloru tła oraz cech charakterystycznych dla danej dermatozy ułatwia klinicyście postawienie prawidłowego rozpoznania, nierzadko pozwalając uniknąć konieczności pobrania wycinka ze zmian skórnych do badania histopatologicznego. W poniższym artykule prezentujemy opis zmian skórnych w wybranych jednostkach chorobowych z odpowiadającym mu obrazem w badaniu dermoskopowym.

Dermoscopy in inflammatory skin diseases in children
Key words: Inflamoscopy, dermoscopy, inflammatory skin diseases, imaging skin lesions in children
Inflamoscopy is a diagnostic method that allows differentiation of inflammatory skin diseases in children. Imaging of vessels, scales, hair follicles, background color and characteristics of a given dermatosis makes it easier for the clinician to make the correct diagnosis, often avoiding the need to take a biopsy of skin lesions for histopathological examination. In this article we describe the presentation of skin lesions in selected diseases with the corresponding image in the dermoscopic examination.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku