Dermatologia Dziecięca - archiwum chronologiczne

Wydawany od 2011 roku pierwszy na polskim rynku magazyn medyczny poświęcony tej specjalności, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Adresowany głównie do lekarzy pediatrów, dermatologów i alergologów

« Powrót do listy artykułów

Zmiany skórne w przebiegu histiocytozy u 11-miesięcznego niemowlęcia

Zmiany skórne w przebiegu histiocytozy u 11-miesięcznego niemowlęcia
Słowa kluczowe: histiocytoza, dzieci, objawy, patogeneza
Histiocytoza oznacza rzadką, heterogenną grupę chorób, podłożem których jest niekontrolowana proliferacja i akumulacja komórek histiocytarnych. Zwykle dotyczy skóry, węzłów chłonnych, kości i narządów wewnętrznych. Może pojawić się zarówno u dzieci, jak i u dorosłych. Właściwe rozpoznanie często bywa bardzo trudne. Dodatkowo komórki histiocytarne odpowiedzialne są za produkcję prozapalnych cytokin i prostaglandyn, co może skutkować uszkodzeniem zajętych narządów. Komórki histiocytarne najczęściej gromadzą się w skórze, kościach, krwi, węzłach chłonnych, szpiku kostnym, mózgu, wątrobie, śledzionie i w płucach. Biorąc pod uwagę stopień zaawansowania procesu chorobowego i liczbę zajętych narządów, należy pamiętać, że obraz kliniczny pacjenta może prezentować się w odmienny sposób: od izolowanej, skórnej manifestacji po chorobę uogólnioną i zagrażającą życiu.

Skin lesions in the course of histiocytosis in an 11-month-old infant
Key words: histiocytosis, children, symptoms, pathogenesis
Histiocytosis is a rare, heterogeneous disorder characterized by uncontrolled profiferation and accumulation histiocytic cells. Commonly it concerned the skin, lymph nodes, bones and internal organs. It could appear as in childhood as in adulthood.
Often, proper diagnosis of these diseases is very difficult. Cytokines and prostaglandins released by the cells may lead to damage of the organs involved in the course of the disease. The clinical pictures of histiocytosis are associated with the various stages of proliferation histiocytes and their accumulation in the tissues. It may range from isolated, skin manifestation to life-threatening multi-system disease. Histocytes are most often accumulated in skin, bones, blood, lymph nodes, bone marrow, brain, liver, spleen and lungs.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku