Dermatologia Dziecięca - archiwum chronologiczne

Wydawany od 2011 roku pierwszy na polskim rynku magazyn medyczny poświęcony tej specjalności, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Adresowany głównie do lekarzy pediatrów, dermatologów i alergologów

« Powrót do listy artykułów

Trądzik wieku dziecięcego

Trądzik wieku dziecięcego

nr 1 (01)/kwiecień-wrzesień 2011

Trądzik wieku dziecięcego

Słowa kluczowe: trądzik noworodkowy, trądzik niemowlęcy, trądzik okresu wczesnego dzieciństwa, trądzik okresu przedpokwitaniowego, leczenie trądziku wieku dziecięcego

Trądzik pospolity jest przewlekłą chorobą gruczołów łojowych i ujść mieszków włosowych, charakteryzującą się występowaniem zmian zapalnych w postaci grudek, krost i torbieli oraz nie-zapalnych w postaci zaskórników zamkniętych i otwartych, umiejscowionych w okolicach łojotokowych. Dotyczy głównie osób młodych, ale może występować również u małych dzieci. W zależności od wieku dziecka wyróżnia się trądzik noworodkowy, niemowlęcy, okresu wczesnego dzieciństwa i przedpokwitaniowy. Z uwagi na niewielką ilość publikacji dotyczących tej choroby oraz rzadkie jej występowanie, trądzik wieku dziecięcego, a szczególnie niemowlęcy, jest wielokrotnie niewłaściwie diagnozowany. W niniejszej pracy, w oparciu o aktualne piśmiennictwo, podjęto próbę przedstawienia obrazu klinicznego, patogenezy i leczenia poszczególnych postaci trądziku dziecięcego, co może pomóc we wczesnym rozpoznaniu oraz zapobiec bliznowaceniu i zaburzeniom emocjonalnym.

Acne in childhood

Key words: neonatal acne, infantile acne, mid-childhood acne, prepubertal acne, treatment of acne in childhood

Acne vulgaris is a chronic disease of sebaceous glands and hair follicles and is characterized by inflammatory lesions as papules, pustules and cysts and noninflammatory lesions as open and closed comedones localized to sebaceous areas. Although it affects mostly young people, it can be seen also in little children. Childhood acne is classified in neonatal, infantile, mid-child-hood and prepubertal acne, depending on the age of onset. Regarding to limited literature and rare occurance, childhood acne, especially infantile, is often misdiagnosed. Based on current liteature data, we evaluated in this paper the clinical presentation, pathogenesis and treatment of childhood acne?s particular forms what can be helpful in early recognition and preventing scarring and emotional distress.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku