Dermatologia Dziecięca - archiwum chronologiczne

Wydawany od 2011 roku pierwszy na polskim rynku magazyn medyczny poświęcony tej specjalności, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Adresowany głównie do lekarzy pediatrów, dermatologów i alergologów

« Powrót do listy artykułów

Liszaj twardzinowy sromu w ginekologii dziecięcej i dziewczęcej. Kontrowersje diagnostyczne i leczenie

Liszaj twardzinowy sromu w ginekologii dziecięcej i dziewczęcej. Kontrowersje diagnostyczne i leczenie

nr 1 (01)/kwiecień-wrzesień 2011

Liszaj twardzinowy sromu w ginekologii dziecięcej i dziewczęcej. Kontrowersje diagnostyczne i leczenie

Słowa kluczowe: liszaj twardzinowy, srom, terapia fotodynamiczna

Liszaj twardzinowy sromu jest przewlekłym schorzeniem występującym w każdym wieku, zarówno u dojrzałych kobiet, jak i u kilkuletnich dziewczynek. Najczęściej jednak pojawia się po okresie okołomenopauzalnym. Przyczyna pojawienia się liszaja twardzinowego nie jest jednoznacznie określona. Często u dziewczynek zaburzenia ze strony sromu wynikające z rozwoju LS są błędnie rozpoznawane jako skutek molestowania seksualnego lub jako infekcyjne zapalenie sromu, co opóźnia postawienie właściwej diagnozy i wdrożenie odpowiedniego leczenia.
Celem pracy jest zwrócenie uwagi na problem liszaja twardzinowego ze szczególnym uwzględnieniem występowania LS u dzieci.
Wśród pacjentek Poradni Schorzeń Sromu w Bytomiu z rozpoznaniem liszaja twardzi nowego sromu znalazło się pięć dziewczynek. U wszystkich wdrożono terapię. Zastosowano miejscowo m.in. sterydy, środki poprawiające trofikę skóry i błon śluzowych oraz fototerapię.
U dziewczynek, które zakończyły leczenie powyższymi metodami lub są w trakcie terapii uzyskano bardzo dobre efekty leczenia. Objawy subiektywne oraz chorobowe zmiany makroskopowe sromu ustąpiły zupełnie bez nawrotów. Natomiast okresowo pojawiają się częstsze infekcje okolicy urogenitalnej.
Liszaj twardzinowy sromu występuje w każdym wieku. W każdym przypadku nawracającego świądu sromu konieczne jest badanie histopatologiczne wycinka sromu.

Lichen sclerosus of the vulva in pediatric and adolescent gynecology. Diagnostic controversies and treatment

Key words: lichen sclerosus, vulva, photodynamic therapy
Lichen sclerosus of the vulva is a chronic disease occurring in females of all ages, both adults and children. Most commonly it is present after climacterium. The exact cause of lichen sclerosus is unknown. LS in children is commonly misdiagnosed as sexual abuse or inflammatory vulvitis, leading to the delay in appropriate diagnosis and treatment.
The aim of the study was to raise awareness of lichen sclerosus with a special focus on children as a group of affected gynecological patients.
Among patients with LS treated at The Out-patient Clinic of Vulvar Diseases in Bytom there were five under 18-years-old girls. All of them were treated effectively using steroids, emollients and photodynamic therapy. In the group of girls who underwent the above treatment as well as in those currently being treated a good response was achieved with excellent final results. Clinical symptoms subsided completely in all cases, and no relapse of symptoms was reported.
An increased frequency of episodic infections in the uro-genital region is observed after treatment.
Biopsy is recommended in all cases of recurrent itching of the vulva.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku