Dermatologia Dziecięca - archiwum chronologiczne

Wydawany od 2011 roku pierwszy na polskim rynku magazyn medyczny poświęcony tej specjalności, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Adresowany głównie do lekarzy pediatrów, dermatologów i alergologów

« Powrót do listy artykułów

Pożądane i niepożądane składniki kosmetyków dla niemowląt i dzieci

Pożądane i niepożądane składniki kosmetyków dla niemowląt i dzieci

nr 1 (01)/kwiecień-wrzesień 2011

Pożądane i niepożądane składniki kosmetyków dla niemowląt i dzieci

Słowa kluczowe: niemowlęta, niedojrzałość skóry, składniki kosmetyków, działania niepożądane

Skóra niemowląt i małych dzieci ze względu na swą specyfikę wymaga pielęgnacji odpowiednimi kosmetykami zawierającymi bezpieczne surowce. Nie powinny one wywierać działania drażniącego ani alergizującego. W artykule przedstawiono najczęściej stosowane składniki kosmetyków ? zarówno bezpieczne, jak i ryzykowne lub przeciwwskazane w kosmetykach dla niemowląt i małych dzieci. Ponadto omówiono odrębności anatomiczne i funkcjonalne skóry niemowląt oraz działania niepożądane kosmetyków u dzieci.

Desirable and undesirable components of cosmetics for infants and children

Key words: infants, age-related skin differences, components of cosmetics, adverse effects

Infant?s and child?s skin requires very special skin care by using adequate cosmetics containing safe components. They should be free of irritants and frequent allergens. This paper provides an overview of the most common components of cosmetics considered to be safe, risky or contraindicated in infants and children. The specifi-city of the infant skin as well as the adverse effects of cosmetics in children are also discussed.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku