Dermatologia Dziecięca - archiwum chronologiczne

Wydawany od 2011 roku pierwszy na polskim rynku magazyn medyczny poświęcony tej specjalności, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Adresowany głównie do lekarzy pediatrów, dermatologów i alergologów

« Powrót do listy artykułów

Znamiona melanocytowe u dzieci w aspekcie klinicznym i dermoskopowym

Znamiona melanocytowe u dzieci w aspekcie klinicznym i dermoskopowym

nr 2 (02)/październik 2011-kwiecień 2012

Znamiona melanocytowe u dzieci w aspekcie klinicznym i dermoskopowym

Słowa kluczowe: znamię melanocytowe, dermoskopia, dzieci

Jednym z częstych powodów konsultacji medycznych dzieci w gabinetach lekarzy różnych specjalności jest ocena znamion melanocytowych ze względu na pojawianie się nowych ognisk, powiększanie się już istniejących bądź zmiany zachodzące w ich obrębie. W pracy omówiono najczęstsze znamiona melanocytowe występujące u dzieci w aspekcie ich obrazu klinicznego oraz wzorców dermoskopowych. Znajomość obrazów dermoskopowych wśród lekarzy wielu specjalności zwiększy częstość wykrywania czerniaka we wczesnej fazie, jak również pozwoli uniknąć niepotrzebnych zabiegów chirurgicznego wycięcia wybranych zmian u małych pacjentów.

Melanocytic nevi in children in terms of their clinical picture and dermoscopy pattern

Key words: melanocytic nevus, dermoscopy, children

Evaluation of melanocytic nevi in children due to emergence of new lesions, expansion of the existing ones as well as changes occurring within them is one of the most frequent reason of consultations by many various specialists. The most common signs of melanocytic nevi occurring in children in terms of their clinical picture and dermoscopy pattern were discussed in this paper. Knowledge of dermoscopy images among physicians of various specialities will increase the frequency of early melanoma detection as well as help in avoiding unnecessary surgical excisions of selected lesions in young patients.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku