Dermatologia Dziecięca - archiwum chronologiczne

Wydawany od 2011 roku pierwszy na polskim rynku magazyn medyczny poświęcony tej specjalności, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Adresowany głównie do lekarzy pediatrów, dermatologów i alergologów

« Powrót do listy artykułów

Charakterystyka łuszczycy wieku dziecięcego

Charakterystyka łuszczycy wieku dziecięcego

nr 2 (02)/październik 2011-kwiecień 2012

Charakterystyka łuszczycy wieku dziecięcego

Słowa kluczowe: dzieci, łuszczyca, obraz kliniczny, leczenie

Łuszczyca jest przewlekłą, zapalną chorobą skóry, uwarunkowaną genetycznie, o podłożu immunologicznym i mediowaną przez limfocyty T. Przebiega z nadmierną proliferacją i nieprawidłowym różnicowaniem komórek naskórka. Około 40% dorosłych chorujących na łuszczycę mówi o jej początku w dzieciństwie. Choroba może prowadzić do zaburzeń emocjonalnych i psychospołecznych oraz wpływać na funkcjonowanie fizyczne, szczególnie u dzieci. Łuszczyca dziecięca różni się od łuszczycy dorosłych przebiegiem klinicznym oraz stosowanymi metodami terapii. Wykwity łuszczycowe są mniejsze, a same tarczki z reguły cieńsze, bardziej miękkie i z mniej nasilonym złuszczaniem, często swędzące. Zmiany skórne częściej niż u dorosłych lokalizują się na twarzy i w okolicach wyprzeniowych. U dzieci poniżej 2. roku życia łuszczyca predylekcyjnie zajmuje miejsce przylegania pieluszki, imitując pieluszkowe zapalenie skóry. Pierwszy wysiew łuszczycy dziecięcej najczęściej przyjmuje postać łuszczycy kropelkowatej, prowokowanej infekcją paciorkowcową. Ze względu na stosunkowo łagodny przebieg łuszczycy u dzieci, skuteczne jest na ogół leczenie miejscowe. Preferowana fototerapia u dzieci to wąskopasmowe źródła światła UVB. Leczenie układowe jest zarezerwowane dla ciężkich i niestabilnych postaci łuszczycy, takich jak erytrodermia łuszczycowa, uogólniona łuszczyca krostkowa lub łuszczycowe zapalenie stawów.

Characteristic of childhood psoriasis

Key words: children, psoriasis, clinical cours, treatment

Psoriasis is a chronic inflammatory, T-cell immunemediated skin disease of genetic background characterized hyperproliferation and disturbed differentiation of keratinocyes. About 40% of adult psoriatic patients reported the onset of the diseases in childhood. Psoriasis may have an impact on psychosocial, emotional and social functioning, especially in children. Childhood psoriasis differs in clinical presentations and treatment methods from the adult?s type. Psoriatic lesions are usually smaller, plaques are softer, less indurate and scaly but often pruritic. Face and intertriginous area are usually affected. In children less than 2 years the disease is located in diaper area and may mimic diaper dermatitis. Guttate variety of psoriasis provoked by streptococcal infection is frequently the first presentation of the disease in children. Due to a relatively mild course of psoriasis in children topical treatment is generally effective and prefer. Narrow-band UVB is the recommended method of phototherapy. Systemic treatment is reserved for unstable and serious types of psoriasis such as psoriatic erythroderma, generalized postural psoriasis or psoriasis arthritis.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku