Dermatologia Dziecięca - archiwum chronologiczne

Wydawany od 2011 roku pierwszy na polskim rynku magazyn medyczny poświęcony tej specjalności, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Adresowany głównie do lekarzy pediatrów, dermatologów i alergologów

« Powrót do listy artykułów

Najczęstsze grzybice skóry u dzieci w poszczególnych okresach rozwojowych

Najczęstsze grzybice skóry u dzieci w poszczególnych okresach rozwojowych

nr 2 (02)/październik 2011-kwiecień 2012

Najczęstsze grzybice skóry u dzieci w poszczególnych okresach rozwojowych

Słowa kluczowe: drożdżyca, pieluszkowe zapalenie skóry, łupież pstry, grzybica owłosionej skóry głowy, grzybica powierzchowna skóry gładkiej

W ostatnich dekadach obserwuje się stały wzrost liczby infekcji grzybicy skóry i jej przydatków. Zakażenia grzybicze skóry dotyczą również dzieci. U pacjentów pediatrycznych dominują kandydozy - kandydoza jamy ustnej i pieluszkowe zaplenie skóry, a także zakażenia dermatofitowe - grzybica skóry gładkiej i owłosionej. W leczeniu infekcji grzybiczych u dzieci bardzo ważne jest właściwe rozpoznanie zakażenia, identyfikacja patogenu oraz wybór skutecznej opcji terapeutycznej.

Fungal infections of the skin in children in individual development period

Key words: yeast infections, diaper dermatitis, tinea versicolor, tinea of scalp, tinea of smooth skin

In recent decades a steady increase in the number of fungal infections of the skin and its appendages has been seen. Fungal infections of the skin are also common in children. Among pediatric patients candidiasis - candidiasis of the mouth and diaper dermatitis, and dermatophyte infections - athlete's foot and tinea capitis are dominated. In treatment of fungal infections in children proper diagnosis, pathogen identification and selection of effective therapeutic options are very important.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku