Dermatologia Dziecięca - archiwum chronologiczne

Wydawany od 2011 roku pierwszy na polskim rynku magazyn medyczny poświęcony tej specjalności, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Adresowany głównie do lekarzy pediatrów, dermatologów i alergologów

« Powrót do listy artykułów

Składniki kosmetyków dla dzieci z atopowym zapaleniem skóry

Leczenie atopowego zapalenia skóry u dzieci

nr 1 (03)/maj 2012

Leczenie atopowego zapalenia skóry u dzieci

Słowa kluczowe: atopowe zapalenie skóry (AZS), leczenie, profilaktyka, pielęgnacja

Atopowe zapalenie skóry (AZS) jest przewlekłą, zapalną chorobą skóry, o charakterystycznej morfologii oraz lokalizacji zmian, nawrotowym przebiegu i wieloczynnikowej etiologii. Postępowanie lecznicze w AZS powinno obejmować szeroko pojętą profilaktykę, właściwą pielęgnację skóry, poradnictwo psychologiczne i edukację opiekunów chorego oraz stosowanie terapii odpowiedniej do nasilenia stanu zapalnego, wieku pacjenta i leczonej okolicy.
Celem pracy jest przedstawienie danych dotyczących postępowania leczniczo-profilaktycznego u dzieci chorych z AZS, z uwzględnieniem najnowszych polskich i międzynarodowych wytycznych.

Treatment of atopic dermatitis in children

Key words:  atopic dermatitis, treatment, prevention, skin care

Atopic dermatitis is a chronic, inflammatory dermatosis with characteristic morphology and distribution of skin lesions, relapsing course and multifactorial etiology. Therapeutic management in atopic dermatitis should include preventive measures, skin care, psychological counseling and patient education as well as treatment appropriate to the severity of skin lesions, patient age and body area.
The aim of the study is to present therapeutic and preventive management in patients with atopic dermatitis, including the latest polish and international guidelines.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku