Dermatologia Dziecięca - archiwum chronologiczne

Wydawany od 2011 roku pierwszy na polskim rynku magazyn medyczny poświęcony tej specjalności, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Adresowany głównie do lekarzy pediatrów, dermatologów i alergologów

« Powrót do listy artykułów

Obecne postępowanie w dziecięcych naczyniakach krwionośnych

Obecne postępowanie w dziecięcych naczyniakach krwionośnych

nr 2 (04)/listopad 2012

Obecne postępowanie w dziecięcych naczyniakach krwionośnych

Słowa kluczowe: naczyniaki krwionośne dziecięce, terapia, propranolol

Naczyniaki krwionośne dziecięce to łagodne nowotwory zbudowane z naczyń o wzmożonej proliferacji komórek śródbłonka. Podlegają one naturalnemu procesowi ewolucji, z rozrostem w wieku niemowlęcym i zanikiem w wieku dziecięcym. Najczęściej nie wymagają one leczenia, terapia staje się konieczna, jeżeli rozwijają się dynamicznie, przede wszystkim w okolicach powiek, jamy ustnej, odbytu, uniemożliwiając prawidłowy rozwój i funkcjonowanie dziecka. Stosowane są liczne metody leczenia naczyniaków, miejscowe lub ogólne. Należą do nich: kriochirurgia, leczenie chirurgiczne, opatrunkowe, laseroterapia, obliteracja, steroidoterapia, a w przypadkach jej nieskuteczności ? interferon. Całkowity przełom w leczeniu naczyniaków nastąpił w roku 2008, wraz z odkryciem skutecznego indukowania inwolucji naczyniaków przez propranolol. Od tej pory lek ten zastosowano w tysiącach przypadków naczyniaków, stwierdzając jego wysoką skuteczność leczniczą i bezpieczeństwo. W Oddziale Chirurgii Dziecięcej Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego im. Tadeusza Marciniaka we Wrocławiu leczenie to jest prowadzone od roku 2009.

Actual menagement in infantile haemangiomas

Key words: infantile haemangiomas, treatment, propranololt

Infantile haemangiomas are benign neoplasms developing from vascular endothelial cells with increased proliferation. They are subject to a natural process of evolution, with hyperplasia in infancy and involution in childhood. Most do not require treatment, therapy becomes necessary if they are developing rapidly, especially in the area of the eyelids, mouth, anus, preventing the normal development and functioning of the child. There are numerous forms of treatments for haemangiomas - local or general. These include cryosurgery, surgical treatment, dressings, laser, obliteration, steroids and interferon. Total breakthrough in the treatment of haemangioma occurred in 2008, with the discovery of an effective induction of involution of haemangioma by propranolol. Since then, the drug was used in thousands of cases of haemangiomas, and its high therapeutic efficacy and safety was unequivocally stated. In the Department of Pediatric Surgery, Specialist Silesian Hospital in Wroclaw such a treatment is conducted since 2009.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku