Dermatologia Dziecięca - archiwum chronologiczne

Wydawany od 2011 roku pierwszy na polskim rynku magazyn medyczny poświęcony tej specjalności, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Adresowany głównie do lekarzy pediatrów, dermatologów i alergologów

« Powrót do listy artykułów

Trudności diagnostyczne w chorobach alergicznych u dzieci

Trudności diagnostyczne w chorobach alergicznych u dzieci

nr 1 (05)/maj 2013

Trudności diagnostyczne w chorobach alergicznych u dzieci

Słowa kluczowe: dzieci, choroby alergiczne, diagnostyka, testy alergologiczne

Częstość występowania takich chorób, jak atopowe zapalenie skóry (AZS), astma, alergiczny nieżyt nosa i spojówek u dzieci wyraźnie wzrosła w ciagu ostatnich 20-30 lat. Jednocześnie wraz ze wzrostem rozpoznawalności pojawiła się potrzeba wykorzystania wiarygodnych metod diagnostycznych. Diagnostyka alergologiczna jest bardzo ważnym warunkiem dla swoistego postępowania alergologicznego, pozwalającym na zaplanowanie profilaktyki, włączenie adekwatnej farmakoterapii i swoistej immunoterapii. Do wystąpienia objawów chorobowych dochodzi często w okresie wczesnego dzieciństwa, dlatego też dąży się do ustalenia nowych metod pozwalających na wczesne i dokładne rozpoznanie.

Diagnostic difficulties of allergic diseases in children

Key words:  children, allergic diseases, diagnostic procedures, allergy testing

The prevalence of allergic diseases in childhood (atopic dermatitis, allergic rhinitis and conjunctivitis, asthma) has increased considerably in the last 20-30 years, and accordingly the need of allergy testing has increased. Allergy diagnosis is a very important condition for specific allergy procedures, which allows to plan prevention, adequate pharmacotherapy andimmunotherapy. Signs and symptoms of allergic diseases often occur in early childhood, therefore, new methods for early and detailed diagnosis are needed.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku